• Om Oss

  Om Oss

Om Bosatt

Bosatt Costa Blanca är en fastighetsförmedling som välkomnar dig som söker ditt drömboende i området Costa Blanca. Vi förmedlar ett brett utbud av hus, lägenheter och tomter i olika prisklasser. Stort engagemang, kompetens och god lokalkännedom är en självklarhet för våra kunder.

Många av våra objekt är exklusiva och unika för Bosatts kunder, då vi har nära samarbete med flera av byggföretagen. Det innebär att vi alltid har ett flertal nyproduktioner att erbjuda dig som kund. Vi levererar en heltäckande service så att du kan känna dig trygg i ditt bostadsköp och vi kan hjälpa till med allt från ekonomiska kalkyler, byggprojektering, NIE-nummer och andra praktiska saker som krävs för din bostadsaffär.

Bosatt Costa Blanca grundades av Thomas Pettersson med flera års erfarenhet som registrerad fastighetsmäklare i Sverige. Varmt välkommen till Bosatt Costa Blanca!

bosattpuff

Köpa

Att köpa bostad i Spanien innebär en del administration och kunskap. Vi levererar en heltäckande service så att du kan känna dig trygg i ditt bostadsköp och hjälper till med allt från ekonomiska kalkyler och byggprojektering till NIE- nummer och andra praktiska saker som krävs för din bostadsaffär.

Tips för dig som vill köpa hus eller lägenhet i Spanien:

 • Välj en mäklare med omsorg som kan tillhandahålla en heltäckande service så blir ditt köp så smidigt som möjligt. Mäklaren bör kunna hjälpa till med NIE-nummer, bankkontakter och juridisk rådgivning. Vi hjälper dig gärna!
 • Informera mäklaren om dina önskemål och kriterier. Ju mer mäklaren vet om din kravställning, desto bättre.
 • Ha en plan för finansiering klar. Det går utmärkt att låna pengar även i spanska banker. Efter kreditprövning kan man i normalfallet få belåna 50-60% av värdet. Räntorna är ungefär desamma som i Sverige.
 • Hemförsäkring kan man teckna via spansk bank eller med något av försäkringsbolagen.
 • Det går bra att skriva kontrakt utan att ha spanskt personnummer men vid tillträdet ska du ha ordnat med s.k NIE-nummer för att kunna äga en fastighet. Det kan man ordna via spanska ambassaden eller lokalt hos polisen i Spanien. Be oss om hjälp så ordnar vi det.
 • Räkna med 12,5-15% i påslag på köpesumman i skatter, avgift till notarie, registreringsavgift och juridisk hjälp.

Buy

Buying a home in Spain involves some administration and knowledge. We provide comprehensive services for you to be safe in your housing purchase and assist with everything from financial calculations to NIE numbers and other practical aspects required when buying a property.

Advice for buying a house or an apartment in Spain:

 • Choose a real estate agent who can provide a comprehensive service for your purchase to get the best end result. The agent should be able to help with NIE numbers, banking contacts and legal advice. We are happy to help you with all of the above!
 • Inform the agent about your wishes and criterias. The more the agent knows about your requirements, the better.
 • Have a financial plan ready. It is also possible to apply for a mortgage from Spanish banks. After a credit check, you can normally finance 50-60% of the value.
 • Home insurance is available through a Spanish bank or with one of the insurance companies.
 • It is possible to sign a contract without having a Spanish social security number, but at the time of entry you must have arranged a so-called NIE number to be able to own a property. This can be arranged via the Spanish embassy or locally at the police in Spain. Ask us for help.
 • Expect 12.5-15% in surcharge on the purchase price in taxes, fees to the notary, registration fees and legal aid.
Objekt till Salu

Sälja

Vi vill vara ditt självklara val när du ska sälja ditt boende på Costa Blanca. Kontakta oss så berättar vi mer hur du ska få bäst resultat.

Tack vare vår bakgrund och erfarenhet som fastighetsbyrå på Costa Blanca har vi kontakt med ett stort antal potentiella köpare som letar efter fastigheter i detta område.

För att din fastighet ska attrahera den perfekta köparen är det viktigt att visa din egendom på bästa möjliga sätt. På Bosatt Costa Blanca lägger vi stor vikt vid detta och tillsammans med dig ser vi till att ta fram den bästa möjliga presentationen för just din fastighet.

Vi håller regelbundet olika typer av aktiviteter där vi marknadsför våra tjänster. Tex. lokal annonsering genom nyhetsbrev, skyltfönster och skyltmaterial, event och andra kommersiella aktiviteter både i Spanien men även i norra Europa så vi når europeiska köpare som letar efter ett hem på Costa Blanca.

När en intresserad köpare dyker upp, förbereder vi deras visning noggrant tillsammans med dig, eftersom det är viktigt att köparen får se fastigheten på bästa sätt. Vi rådgör därför dig i förhand hur du bäst förbereder ditt hem för en visning. Visningar är alltid individuella. Vi tillhandahåller och följer kunden noggrant, så de känner sig trygga att ställa alla frågor som kan tänkas dyka upp, från de mest specifika frågorna till finansiella detaljer.

Vårt team av fastighetsmäklare är vana att arbeta med kunder från hela världen och pratar spanska, engelska, franska, tyska, holländska, flamländska, svenska, norska, danska och hebreiska. Vi erbjuder en personlig och holistisk tjänst som får dig att känna dig lugn när du köper eller säljer en fastighet.

På BOSATT Costa Blanca levererar vi en heltäckande service så att du kan känna dig trygg i ditt bostadsköp och vi kan hjälpa till med allt från ekonomiska kalkyler, byggprojektering, NIE-nummer och andra praktiska saker som krävs för din bostadsaffär. Stort engagemang, kompetens och god lokalkännedom är en självklarhet för våra kunder.

Vi vill vara ditt självklara val när du ska sälja ditt boende i Costa Blanca. Varmt välkommen till Bosatt Costa Blanca!

Selling

We want to be your obvious choice when you sell your property on the Costa Blanca. Contact us and we will tell you more about how to get the best results.

Thanks to our background and experience as a real estate agency on the Costa Blanca, we have contact with a large number of potential buyers looking for properties in this area.

In order for your property to attract the perfect buyer, it is important to show your property in the best possible way. At Bosatt Costa Blanca, we believe it´s of great importance to produce the best possible presentation for your particular property.

We regularly hold various types of activities where we market our services. For example. local advertising through newsletters, window displays, sale materials, events and other commercial activities both in Spain but also in northern Europe so we reach European buyers looking for a home on the Costa Blanca.

When an interested buyer shows up, we prepare their viewing carefully together with you, as it is important that the buyer gets to see the property in the best way. We therefore advise you in advance how to best prepare your home for a viewing. Viewings are always individual. We provide and follow the customer closely, so they feel safe to ask any questions that may arise, from the most specific questions to financial details.

Our team of real estate agents is used to working with clients from all over the world and speaks Spanish, English, French, German, Dutch, Flemish, Swedish, Norwegian, Danish and Hebrew. We offer a personal and holistic service that makes you feel calm when you buy or sell a property.

At BOSATT Costa Blanca, we deliver a comprehensive service so that you can feel secure in your home purchase and we can help with everything from financial calculations, construction planning, NIE numbers and other practical things required for your home business. Great commitment, competence and good local knowledge are a matter of course for our customers.

We want to be your obvious choice when selling your accommodation in Costa Blanca. A warm welcome to Resident Costa Blanca!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensutlåtanden

Bosatt hjälpte mig med allt även efter affären var genomförd. De utförde ett väldigt professionellt jobb.
 • Björn Torstensson
They recently sold my propety at a reasonable price in rather difficult times. Well done Bosatt team !
 • Sven Partzach
Bosatt Costa Blanca Real Estate und ihr Team sind großartig. Sie haben sehr professionell und schnell gearbeitet und sich für meine Interessen als Käufer toll eingesetzt. Auch helfen sie mit allen administrativen Dingen bis lange nach dem Kauf. Ich fühlte mich immer sicher und konnte dem Team vertrauen. Wer ein Haus kaufen (verkaufen) will an der Costa Blanca ist hier bestens aufgehoben.
 • Georg Mahkorn
Professionella med ett trevligt och serviceinriktat bemötande. Har total kunskap och kontroll över alla delar i processen att köpa bostad i Spanien.
 • Mattias Johansson

Form - Värdering

Låt oss värdera din bostad.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi med en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Form - Håll mig uppdaterad

Jag är intresserad av boende i Costa Blanca

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!